Informacja: +48 22 188 11 89; +48 509 509 231 orthocaps@optident.pl
Login

Kursy certyfikacyjne

Szkolenia dla użytkowników orthocaps
i kursy certyfikacyjne

Treść kursu:
Wprowadzenie do systemu szyn orthocaps
Zalety systemu dwuszynowego:
softoCAPS/hardCAPS
nightCAPS/dayCAPS
Prezentacje przypadków
Objaśnienia do portalu internetowego orthocaps
Interaktywny Setup (iSetup)

      

Orthocaps® kurs Poland

Więcej Informacji