Informacja: +49 (0) 2385 92190 info@orthocaps.de
Login

Kursy certyfikacyjne

Szkolenia dla użytkowników orthocaps
i kursy certyfikacyjne

Treść kursu:
Wprowadzenie do systemu szyn orthocaps
Zalety systemu dwuszynowego:
softoCAPS/hardCAPS
nightCAPS/dayCAPS
Prezentacje przypadków
Objaśnienia do portalu internetowego orthocaps
Interaktywny Setup (iSetup)

      

Orthocaps® kurs Poland

Więcej Informacji