Informacja: +49 (0) 2385 92190 info@orthocaps.de
Login
Impressum

Impressum


Datenschutzbeauftragte / Data Protection Supervisor

Dipl.-Kffr. Anke Dittrich, datenschutz@muenster-stb.de

Oznaczenie usługodawcy zgodnie z §5 ustawy o telemediach

Ortho Caps GmbH

An der Bewer 8
  59069 Hamm, Germany
Tel: +49 (0) 2385 92190
Fax: +49 (0) 2385 9219080
E-mail: info@orthocaps.de

Numer podatkowy 322/5722/1229 
Rejestr Handlowy Sąd Rejonowy Hamm HRB 5613
Numer identyfikacji podatkowej DE 247702672

Zarząd

Dr. Wajeeh Khan i Jocelyne Khan

Odpowiedzialny pod względem merytorycznym zgodnie z §55 ust. 2 umowy państwowej o transmisji radiowej

Dr Wajeeh KhanWyłączenie odpowiedzialności Odpowiedzialność za treści

Staramy się, aby treści umieszczone na naszej stronie były aktualne. Pomimo dokładnej edycji odpowiedzialność jest wyłączona.

Jako usługodawcy zgodnie z §7 ust. 1 ustawy o telemediach jesteśmy odpowiedzialni za własne treści umieszczane na tych stronach na podstawie przepisów ogólnych.

Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o telemediach jako usługodawcy jesteśmy jednakże zobowiązani do kontrolowania przekazanych nam i przechowywanych przez nas obcych informacji. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa treści te zostaną niezwłocznie usunięte. Związaną z tym odpowiedzialność przejmiemy dopiero w momencie otrzymania informacji o możliwym naruszeniu prawa.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zwiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Za treści znajdujące się na stronach połączonych przez linki zawsze odpowiedzialny jest usługodawca lub administrator strony. Nie przejmujemy odpowiedzialności za treści i prawidłowość informacji znajdujących się na połączonych przez linki stronach internetowych innych usługodawców.

Strony połączone przez linki w momencie połączenia zostały sprawdzone pod względem uchybień prawnych bez zakwestionowania. W przypadku ujawniania naruszeń prawa linki takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła umieszczane przez administratora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody każdego autora wzgl. twórcy.

Ochrona danych

Wskazujemy na fakt, że transmisja danych w internecie (np. podczas korespondencji e-mail) może zawierać luki. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Zasada poufności w odniesieniu do postanowień o ochronie danych może być zapewniona jedynie z zachowaniem powyższych ograniczeń. W szczególności wszelkie informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazywane przez internet jedynie wtedy, gdy nie naruszy do praw osób trzecich, chyba że osoba trzecia wyrazi na to zgodę, posiadając wiedzę na temat  powyższych luk. Odpowiedzialność administratora strony za szkody powstałe poprzez takie luki lub roszczenia o zaniechanie zostaje wykluczona.

Wykorzystywanie wszystkich udostępnionych danych kontaktowych przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych reklam jest zabronione. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przysyłania niechcianych informacji reklamowych, w postaci spamu.

Źródło: S&K Adwokaci   www.streifler.de

Prawa do zdjęć

Strona startowa dla pacjentów
© Yuri Arcurs - Fotolia
© TrudiDesign - Fotolia.com

Strona startowa dla lekarzy
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign
© Lena Clara - Getty Images

Strona startowa Firma
© rawstyle-pictures - Fotolia.com

orthocaps 
© Lena Clara - Getty Images

Zasada orthocaps
© Yuri Arcurs - Fotolia
© VRD - Fotolia.com
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

System TwinAligner® classic
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign
© vgstudio - Fotolia.com 
© Yuri Arcurs - Fotolia.com 
©Kurhan - Fotolia.com

System TwinAligner® novel
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign 
© vgstudio - Fotolia.com 
© Yuri Arcurs - Fotolia.com 
© Kurhan - Fotolia.com

Przebieg leczenia
© Yuri Arcurs - Fotolia.com 
© Christoph Hähnel - Fotolia.com 
© Christoph Hähnel - Fotolia.com
© Robert Kneschke - Fotolia.com 
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Mój sukces
© Lena Clara - Getty Images

Sukces z orthocaps
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Co mówią pacjenci?
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Częste pytania
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Użytkownicy
© Lena Clara - Getty Images

Stać się użytkownikiem
© TrudiDesign - Fotolia.com 
© nyul - Fotolia.com 
© ISO K° - photography - Fotolia.com 
© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Szkolenia użytkowników i kursy certyfikacyjne
© Lena Clara - Getty Images

O nas
© Lena Clara - Getty Images

Zarząd
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Filozofia
© rawstyle-pictures - Fotolia.com
© Günter Menzl - Fotolia.com

Kompetencje
© TA Craft Photography - Fotolia.com
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Jakość
© scol22 - Fotolia.com 
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Obsługa
© Irochka - Fotolia.com 
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Liczby i fakty
© Wadim Kahlkopf Kommunikationsdesign

Kontakt
© Lena Clara - Getty Images

Ogólne Warunki Handlowe
© Lena Clara - Getty Images

Impressum
© Lena Clara - Getty Images