Informacja: 0048 22 818 53 97 orthocaps@ortofan.pl
Login

Kursy certyfikacyjne

Szkolenia dla użytkowników orthocaps
i kursy certyfikacyjne

Treść kursu:
Wprowadzenie do systemu szyn orthocaps
Zalety systemu dwuszynowego:
softoCAPS/hardCAPS
nightCAPS/dayCAPS
Prezentacje przypadków
Objaśnienia do portalu internetowego orthocaps
Interaktywny Setup (iSetup)

warszawa, 24.06.2017
warszawa, 18.11.2017

      

Orthocaps® kurs Poland

Registration form

Prosimy dodać 8 i 9.